Greansteam

Exclusive representative of SJE Corporation for Central and Eastern EuropeExclusive representative of SJE Corporation for Central and Eastern Europe

Optima DMF Optima DS Optima EST Optima EST-S SW15 Foam Verona Accessories Mobile Wash

Иновативна почистваща техника

Ние предлагаме иновативни почистващи машини, които са изключително полезни в широк спектър от услуги. Нашето оборудване може да се използва в автомивки, за индустриално почистване, почистване в хотели и ресторанти, почистване на обществени места, в обществения транспорт и т.н. Машините ни използват горещата пара като основно почистващо средство.

Почистването с пара е екологично, тъй като е необходимо много малко вода, а количеството отпадъчни води е минимално. Освен това, горещата пара има изключителни почистващи свойства, което означава, че често химичните препарати са напълно излишни.

Ние горещо препоръчваме нашите машини за почистващи дейности като:

МОБИЛНА АВТОМИВКАOptima Steamer DMF или DS (дизелови)
СТАЦИОНАРНА АВТОМИВКАOptima Steamer EST или EST-S (електрически)
ДЕТАЙЛНО ПОЧИСТВАНЕ (ДИТЕЙЛИНГ)Optima Steamer + Екстрактори с пара или суха пяна
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИЕкстрактори с пара или суха пяна
ИНДУСТРИАЛНО ПОЧИСТВАНЕOptima Steamer
ПОЧИСТВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ МЕСТАOptima Steamer


Steam Car Wash